Wybierz swój oddział:

Tu nas znajdziesz:

Nasz profil na Facebook.com - polub nas

Zapisz się

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś

Liczba miejsc, ze względu na zapewnienie najwyższej jakości usług, jest ograniczona. Zgłoszenia możesz dokonać również telefonicznie.

Zapisz się

close

Strona główna» Ogólne»

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych


 

Imiona i nazwisko

...........................................................................

 

Adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym

 

...........................................................................

 

 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I DANYCH O STANIE ZDROWIA OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY        W związku z korzystaniem z usług prowadzonej przez Akademię Zdrowia Izabela Łajs z siedzibą w ul. Główna 81, Justynów,  95-020 Andrespol agencji zatrudnienia (certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem: 6195 z dnia 12.02.2010 r.. dokonany przez  Marszałka  Województwa Łódzkiego) oświadczam, iż:

 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych;
 2. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących stanu mojego zdrowia**;
 3. swoje dane osobowe podałem/-am* dobrowolnie;
 4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i do ich poprawiania;
 5. moje dane osobowe przetwarzane są od momentu złożenia karty osoby poszukującej pracy;
 6. zbiór danych obejmuje następujące dane osobowe***:
  - nazwiska i imiona    - data urodzenia    - miejsce urodzenia    - adres zamieszkania lub pobytu   - numer ewidencyjny PESEL   - miejsce pracy       - wykształcenie       - umiejętności i uprawnienia dodatkowe  - doświadczenie zawodowe - numer telefonu    - status na rynku pracy  - ...................................................      - ..............................................      
 7. dane osobowe ujawniają bezpośrednio lub w kontekście***:
         - pochodzenie rasowe      - pochodzenie etniczne      - poglądy polityczne      - przekonania religijne           - przekonania filozoficzne    - przynależność wyznaniową    - przynależność partyjną    - przynależność związkową   - stan zdrowia      - kod genetyczny       - nałogi   - życie seksualne
    i dotyczą:
    - skazań     - mandatów karnych    - orzeczeń o ukaraniu   - innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
 8. zgromadzone dane osobowe podałem/-am* w celu korzystania z usług świadczonych przez agencję zatrudnienia prowadzoną przez Akademię Zdrowia Izabela Łajs w zakresie obejmującym dane określone w pkt 6 i będą one przetwarzane w formie papierowej;
 9. moje dane osobowe obejmujące zakres określony w pkt 6 zostaną udostępnione: ...................................................................................................................................................
 10. administratorem moich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez agencję zatrudnienia prowadzoną przez Akademię Zdrowia Izabela Łajs z siedzibą w: ul. Główna 81, Justynów,  95-020 Andrespol.

____________________________________

data i podpis osoby poszukującej pracy

 

*  - niepotrzebne skreślić

** - dotyczy tylko i wyłącznie poszukujących pracy osób niepełnosprawnych; jeśli nie dotyczy - wykreślić

*** - właściwe zaznaczyć zakreślając kwadrat literą „X”

 

 

 

Poleć znajomym

Jesteś naszym słuchaczem - jeżeli polecisz naszą szkołę jednej osobie, nie płacisz nam ostatniej raty czesnego (potwierdzenie osoby przyjętej).

Jeżeli polecisz nas dwóm osobom (potwierdzenie osób przyjętych), nie płacisz nam dwóch ostatnich rat czesnego, itd

zobacz wszystkie promocje »

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące wiadomości od Akademi Zdrowia, wpisz swój adres e-mail do poniższego formularza i naciśnij przycisk Dodaj Adres.

Nasze marki

Przychodnia Malinowa


Dołącz do nas