Wybierz swój oddział:

Tu nas znajdziesz:

Nasz profil na Facebook.com - polub nas

Zapisz się

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś

Liczba miejsc, ze względu na zapewnienie najwyższej jakości usług, jest ograniczona. Zgłoszenia możesz dokonać również telefonicznie.

Zapisz się

close

Strona główna» Ogólne»

Karta usług pośrednictwa pracy

KARTA USŁUG POŚREDNICTWA PRACY

świadczonych przez AKADEMIĘ ZDROWIA IZABELA ŁAJS ul. Główna 81, Justynów,  95-020 Andrespol

Numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia: 6195

Data pierwszego wpisu do rejestru: 12.02.2010 r.

Łódź,……………………………………………….

I. Dane osobowe i teleadresowe:

Imię:    ……………………………………..……

Nazwisko:………………………………....…… 

PESEL:…………………………………..……..

Data urodzenia:…………………………...……

Miejsce urodzenia:……………………..………

Adres zameldowania: …………………………

Adres zamieszkania: ……………….…………

Telefon……………………………….…..………

e-mail: …………………………………..………

II. Aktualny status na rynku pracy

osoba zatrudniona

osoba bezrobotna

osoba nieaktywna zawodowo

III. Wykształcenie i dotychczasowy przebieg kariery zawodowej:

gimnazjalne lub niższe

ponadgimnazjalne

pomaturalne

wyższe

 

Umiejętności i uprawnienia dodatkowe:…………………………… 

IV. Doświadczenie zawodowe:

 

Lp.

Nazwa zakadu pracy

Okres zatrudnienia

Zakres obowiązków

1

...

...

...

2

...

...

...

3

...

...

...

4

...

...

...

5

...

...

...

6

...

...
...

 

V. Poszukiwany rodzaj pracy:

......................................................................................................................................................................................................................OŚWIADCZENIE

Uprzedzony/-a*, o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam, że ja, niżej podpisany/a, legitymujący/-a się dowodem osobistym: ............................................(seria i numer), wydanym przez ....................................................................... potwierdzam nieodpłatne otrzymanie oferty pracy nr...................

 

    ……………………………………...…                                                    ………….............……………………
 podpis osoby składającej oświadczenie                                                           podpis pośrednika pracy

 

Poleć znajomym

Jesteś naszym słuchaczem - jeżeli polecisz naszą szkołę jednej osobie, nie płacisz nam ostatniej raty czesnego (potwierdzenie osoby przyjętej).

Jeżeli polecisz nas dwóm osobom (potwierdzenie osób przyjętych), nie płacisz nam dwóch ostatnich rat czesnego, itd

zobacz wszystkie promocje »

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące wiadomości od Akademi Zdrowia, wpisz swój adres e-mail do poniższego formularza i naciśnij przycisk Dodaj Adres.

Nasze marki

Przychodnia Malinowa


Dołącz do nas