Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Technik Fotografii i Multimediów

bg

Łódź

Oddział główny

marker

ul. Jana Kilińskiego 21

90-205 Łódź

marker

tel. 42 255 77 00

tel./fax 42 255 77 01

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

Uczniowie w okresie nauki w szkole zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w ramach wybranego zawodu oraz przygotowują się do egzaminu dojrzałości w przyjaznej atmosferze, którą tworzą sami uczniowie jak    i wspaniała kadra dydaktyczna zawsze służąca wsparciem. Lekcje odbywają w bezpiecznych przestronnych pracowniach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

W trakcie trwania nauki uczeń przystępuje do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

K1 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

K2 Realizacja projektów multimedialnych

W ramach nauki zawodu uczeń odbywa praktyki zawodowe.

Po ukończeniu szkoły absolwent kierunku przystępuje do egzaminu dojrzałości.

Czym zajmuje się Technik fotografii i multimediów ?

Technik fotografii i multimediów (wcześniej: fototechnik) zajmuje się projektowaniem, realizacją i obróbką obrazu fotograficznego o różnym charakterze, fotografii reklamowych, reportażowych oraz innych. Efekty pracy technika fotografii i multimediów mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu reportaży prasowych, kampanii reklamowych  i okolicznościowych, przygotowaniu materiałów do druku, tworzeniu prac multimedialnych na potrzeby Internetu   i nie tylko. Reprezentanci tego zawodu współpracują także z instytucjami państwowymi takimi, jak na przykład policja, czy archiwa.

Gdzie może pracować Technik Fotografii i Multimediów?

Technik fotografii i multimediów znajdzie zatrudnienie w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych,
mediach, agencjach reklamowych, instytucjach państwowych, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych. Technik fotografii i multimediów może zająć się również e-commerce, a także prowadzić własną działalność gospodarczą w formie usługowej, np. w zakresie fotografii ślubnej, okolicznościowej.

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura