Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Technik Organizacji Reklamy

bg

Łódź

Oddział główny

marker

ul. Jana Kilińskiego 21

90-205 Łódź

marker

tel. 42 255 77 00

tel./fax 42 255 77 01

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

Uczniowie w okresie nauki w szkole zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w ramach wybranego zawodu oraz przygotowują się do egzaminu dojrzałości w przyjaznej atmosferze, którą tworzą sami uczniowie jak    i wspaniała kadra dydaktyczna zawsze służąca wsparciem. Lekcje odbywają w bezpiecznych przestronnych pracowniach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

W trakcie trwania nauki uczeń przystępuje do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

K1 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

K2 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

W ramach nauki zawodu uczeń odbywa praktyki zawodowe w agencjach reklamowych oraz działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych lub handlowych.

Po ukończeniu szkoły absolwent kierunku przystępuje do egzaminu dojrzałości.

Czym zajmuje się Technik Organizacji Reklamy?
Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy    w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

Gdzie może pracować Technik Organizacji Reklamy?
W działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych, agencjach do spraw kontaktów z prasą     i kształtowanie opinii publicznej (Public Relations), prasa, radio, telewizja.

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura