Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Technik weterynarii

bg

Łódź

Oddział główny

marker

ul. Jana Kilińskiego 21

90-205 Łódź

marker

tel. 42 255 77 00

tel./fax 42 255 77 01

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Pliki do pobrania:

download!

Opis:

Uczniowie w okresie nauki w szkole zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w ramach wybranego zawodu oraz przygotowują się do egzaminu zawodowego w przyjaznej atmosferze, którą tworzą sami uczniowie jak  i wspaniała kadra dydaktyczna zawsze służąca wsparciem. Lekcje odbywają w bezpiecznych przestronnych pracowniach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

W trakcie trwania nauki uczeń przystępuje do dwóch egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

K1 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

K2 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego.

W ramach nauki zawodu uczeń odbywa praktyki zawodowe w klinikach, lecznicach, schroniskach dla zwierząt itp.

Po ukończeniu szkoły absolwent kierunku przystępuje do egzaminu zawodowego.

Czym zajmuje się Technik Weterynarii ?
Technik weterynarii może zajmować się prowadzeniem chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz  zwierząt towarzyszących. Wykonywaniem zabiegów inseminacji u zwierząt, wykonywaniem czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt. Absolwent kierunku może również wykonywać czynności pomocnicze związane z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt, wykonywać zabiegi pielęgnacyjne  i zootechniczne u zwierząt, wykonywać czynności pomocnicze z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Technik weterynarii może pracować również w rzeźni, gdzie zajmuje się wykonywaniem czynności pomocniczych podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.

Technik weterynarii posiada również uprawnienie do prowadzenia dokumentacji związanej  z  nadzorem weterynaryjnym.

Gdzie może pracować Technik Weterynarii ?
Technik weterynarii znajdzie zatrudnienie w lecznicach i przychodniach dla zwierząt, punktach weterynaryjnych, zakładach higieny weterynaryjnej, laboratoriach weterynaryjnych, rzeźniach, zakładach inspekcji weterynaryjnej, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt hodowlanych.

 

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura