Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Technik Weterynarii

bg

Łódź

Oddział główny

marker

ul. Jana Kilińskiego 21

90-205 Łódź

marker

tel. 42 255 77 00

tel./fax 42 255 77 01

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

Nauka w szkole trwa 4 lata.

W trakcie trwania nauki uczeń przystępuje do dwóch egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

K1 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

K2 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego.

W ramach nauki zawodu uczeń odbywa praktyki zawodowe w klinikach, lecznicach, schroniskach dla zwierząt itp.

Po ukończeniu szkoły absolwent kierunku przystępuje do egzaminu dojrzałości.

Czym zajmuje się Technik Weterynarii ?
Technik weterynarii może zajmować się prowadzeniem chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz  zwierząt towarzyszących. Wykonywaniem zabiegów inseminacji u zwierząt, wykonywaniem czynności pomocnicze                 w diagnozowaniu chorób zwierząt. Absolwent kierunku może również wykonywać czynności pomocnicze związane z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt, wykonywać zabiegi pielęgnacyjne  i zootechniczne u zwierząt, wykonywać czynności pomocnicze z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Technik weterynarii może pracować również w rzeźni, gdzie zajmuje się wykonywaniem czynności pomocniczych podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.

Technik weterynarii posiada również uprawnienie do prowadzenia dokumentacji związanej  z  nadzorem weterynaryjnym.

Gdzie może pracować Technik Weterynarii ?
Technik weterynarii znajdzie zatrudnienie w lecznicach i przychodniach dla zwierząt, punktach weterynaryjnych, zakładach higieny weterynaryjnej, laboratoriach weterynaryjnych, rzeźniach, zakładach inspekcji weterynaryjnej, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt hodowlanych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z zajęć na kierunku Technik Weterynarii 🙂

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg
bg
bg

Nasze marki

Przychodnia Malinowa