Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Technik usług kosmetycznych

bg

Łódź

Oddział główny

marker

ul. Jana Kilińskiego 21

90-205 Łódź

marker

tel. 42 255 77 00

tel./fax 42 255 77 01

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

Nauka w szkole trwa 2 lata

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym tzn. co dwa tygodnie w soboty i niedziele

W ramach nauki słuchacze przystępują do egzaminu państwowego w celu potwierdzenia zdobycia kwalifikacji zawodowych

W zawodzie technik usług kosmetycznych wyodrębnione są dwie kwalifikacje zawodowe:

K.1. AU. 61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

K.2. AU. 62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

W dwuletnim okresie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe potencjalnym miejscu zatrudnienia:

w zakładach i salonach kosmetycznych, firmach kosmetycznych, ośrodkach SPA, jako kosmetyczka-wizażystka przy produkcji filmów lub spektaklów teatralnych…

Absolwent szkoły otrzymuje:

Świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej

Świadectwa zdobytych kwalifikacji zawodowych wydane na drukach państwowych

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik usług kosmetycznych, absolwent otrzymuje również dyplom państwowy wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.

Dokumenty rekrutacyjne:

W celu zapisu na wybrany kierunek należy złożyć następujące dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie

Kserokopia dowodu osobistego

Zdjęcie legitymacyjne

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy udać się do sekretariatu szkoły w celu pobrania formularzy zgłoszeniowych oraz skierowania do lekarza medycyny pracy.

Rezerwacje miejsc:

Rezerwacji miejsca można dokonać telefonicznie bądź za pomocą formularza rejestracyjnego.

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia