Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Technik weterynarii – KKZ

bg

Łódź

Oddział główny

marker

ul. Jana Kilińskiego 21

90-205 Łódź

marker

tel. 42 255 77 00

tel./fax 42 255 77 01

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

TECHNIK WETERYNARII – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Nauka w szkole trwa 2 lata

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (co dwa tygodnie w soboty i niedziele).

W ramach nauki słuchacze przystępują do egzaminu Państwowego w celu potwierdzenia zdobycia kwalifikacji zawodowych.

W zawodzie technik weterynarii wyodrębnione są dwie kwalifikacje zawodowe:

K.1. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.

K.2.  Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

W dwuletnim okresie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe potencjalnym miejscu zatrudnienia:

jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, w gospodarstwach rolnych, w firmach związanych z agrobiznesem…

Absolwent szkoły otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej,
  • świadectwa zdobytych kwalifikacji zawodowych wydane na drukach Państwowych.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik weterynarii, absolwent otrzymuje również dyplom Państwowy wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.

Dokumenty rekrutacyjne:

W celu zapisu na wybrany kierunek należy złożyć następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki             w wybranym zawodzie,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • zdjęcie legitymacyjne.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy udać się do sekretariatu szkoły w celu pobrania formularzy zgłoszeniowych oraz skierowania do lekarza medycyny pracy.

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura