Wybierz swój oddział:

Tu nas znajdziesz:

Nasz profil na Facebook.com - polub nas

Zapisz się

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś

Liczba miejsc, ze względu na zapewnienie najwyższej jakości usług, jest ograniczona. Zgłoszenia możesz dokonać również telefonicznie.

Zapisz się

close

Strona główna» Ogólne» Oferta edukacyjna » Szkoły Policealne » Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej

SYNTEZA ZAWODU
Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

MIEJSCA PRACY
Domy pomocy społecznej, instytucje opieki społecznej w kraju i za granicą

  • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • Nauka trwa dwa lata, tj. 4 semestry, po ukończeniu szkoły otrzymujesz dyplom państwowy z tytułem zawodowym OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie) lub wieczorowym (3 razy w tygodniu)

 

Lp.  Przedmiot Dla dorosłych forma zaoczna
 sem.I  sem.II  sem.III  sem.IV Razem
Teoretyczna nauka zawodu
1 Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej 12 - - - 12
2 Podstawy psychologii rozwojowej 12 - - - 12
3 Pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego 12 12 - - 24
4 Podstawy gerontologii - - 12 - 12
5 Podstawy psychopatologii - - 12 - 12
6 Wybrane zagad. z socjologii z uwzględ. struktury i procesów małych grup 12 12 - - 24
7 Podstawy prawa 12 12 - - 24
8 Organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji 12 12 - - 24
9 Etyka - - 12 - 12
10 Zdrowie w różnych okresach życia 12 - - - 12
11 Promocja zdrowia - 12 6 - 18
12 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach 12 - - - 12
13 Wybrane zagadnienia z rehabilitacji - - 12 12 24
14 Elementy psychoterapii - - - 18 18
15 Wybrane zagad. z metodyki pracy z podopiecznym instytucji opiekuńczych - - 26 16 42
16 Problematyka aktywizacji - zagadnienia wstępne 12 - - - 12
17 Planowanie i organizacja czasu wolnego - 12 - - 12
18 Elementy arteterapii - - 30 30 60
19 Wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji 18 18 18 18 72
20 Elementy komunikacji interpersonalnej - 30 - - 30
21 Elementy informatyki - - 12 12 24
22 Podstawy przedsiębiorczości* - - - 18 18
  Razem godzin teorii:: 126 120 140 124 510
Praktyczna nauka zawodu
23 Trening integracyjny 20 - - - 20
24 Lustracje w placówkach pomocy społecznej 30 - - - 30
25 Praktyki stacjonarne - 20 30 30 80
26 Praktyki zawodowe (II i IV semestrze po 4 tygodnie po 6 godz. dziennie) 30 - 30 - 60
  Razem godzin nauki zawodu: 80 20 60 30 190
  Razem: 206 140 200 154

700

 * Zajęcia edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości będą prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie nie realizowali tych zajęć.

Lp.  Przedmiot Dla dorosłych forma stacjonarna
Liczba godzin tygodniowo w całym cyklu kształcenia
 sem.I  sem.II  sem.III  sem.IV Razem
1 Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej 1 - - - 0.5
2 Podstawy psychologii rozwojowej 1 - - - 0.5
3 Pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego - 1 - - 0.5
4 Podstawy gerontologii - - 1 - 0.5
5 Podstawy psychopatologii - - 1 - 0.5
6 Wybrane zagadnienia z socjologii z uwzględnieniem struktury i procesów małych grup - 1 - - 0.5
7 Podstawy prawa 1 - - - 0.5
8 Organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji - 1 - - 0.5
9 Etyka - - - 1 0.5
10 Zdrowie w różnych okresach życia 1 - - - 0.5
11 Promocja zdrowia - 1 - - 0.5
12 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach 1 - - - 0.5
13 Wybrane zagadnienia z rehabilitacji - - 1 - 0.5
14 Elementy psychoterapii - - - 1 0.5
15 Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z podopiecznym instytucji opiekuńczych - - - 1 0.5
16 Problematyka aktywizacji - zagadnienia wstępne 1 - - - 0.5
17 Planowanie i organizacja czasu wolnego - 1 - - 0.5
18 Elementy arteterapii - 1 1 1 1.5
19 Wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji - - 1 1 1
20 Elementy komunikacji interpersonalnej - 1 - - 0.5
21 Elementy informatyki - - 1 1 1
22 Podstawy przedsiębiorczości* - - 1 1 1
23 Lustracje w placówkach pomocy społecznej 1 1 - - 1
24 Praktyki stacjonarne 3 3 3 4 6.5
  Razem: 10 11 10 11 21

* Zajęcia edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości będą prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie nie realizowali tych zajęć.

WYMAGANE DOKUMENTY
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
4 zdjęcia
Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Poleć znajomym

Jesteś naszym słuchaczem - jeżeli polecisz naszą szkołę jednej osobie, nie płacisz nam ostatniej raty czesnego (potwierdzenie osoby przyjętej).

Jeżeli polecisz nas dwóm osobom (potwierdzenie osób przyjętych), nie płacisz nam dwóch ostatnich rat czesnego, itd

zobacz wszystkie promocje »

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące wiadomości od Akademi Zdrowia, wpisz swój adres e-mail do poniższego formularza i naciśnij przycisk Dodaj Adres.

Nasze marki

Przychodnia Malinowa


Dołącz do nas