Wybierz swój oddział:

Tu nas znajdziesz:

Nasz profil na Facebook.com - polub nas

Zapisz się

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś

Liczba miejsc, ze względu na zapewnienie najwyższej jakości usług, jest ograniczona. Zgłoszenia możesz dokonać również telefonicznie.

Zapisz się

close

Strona główna» Ogólne» Oferta edukacyjna » Kursy medyczne » Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek » Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

KURS KWALIFIKACYJNY 

PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Wymagane dokumenty:

-karta zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny ( pliki do pobrania)

-prawo do wykonywania zawodu ( oryginał i ksero)

-zaświadczenie o minimum 6 miesięcznym stażu pracy


 

 Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania pielęgniarka powinna:     

 

 

 

·         zdiagnozować ucznia w aspekcie zdrowia i prawidłowego rozwoju,

·         pomagać uczniowi/wychowankowi w utrzymaniu zdrowia,

·       współuczestniczyć w rozwiązywaniu problemów, które występują w sytuacji choroby i niepełnej sprawności ucznia,

·          udzielać pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i/lub zdrowia ucznia,

·  organizować środowisko szkolne w kierunku tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu uczniów i innych członków społeczności szkolnej,

·      wpływać w sposób zamierzony na ucznia w celu kształtowania pożądanych zachowań zdrowotnych,

·          ocenić potrzeby w zakresie edukacji zdrowotnej wśród uczniów/wychowanków,

·    realizować samodzielnie i we współpracy z innymi członkami społeczności szkolnej programy szkolnej edukacji zdrowotnej,

·  modyfikować różne propozycje programowe z zakresu szkolnego wychowania zdrowotnego stosownie do potrzeb oraz realiów środowiska i adresata tych programów,

·    ocenić efektywność własnych działań edukacyjnych i modyfikować zastosowane metody,

·      wykorzystać różne rodzaje i źródła wsparcia społecznego w organizowaniu opieki nad uczniami,

·          pracować w grupach wsparcia dla uczniów/wychowanków,

·   współpracować z profesjonalistami zatrudnionymi w strukturach organizacyjnych podstawowej opieki zdrowotnej,

·         współpracować z dyrekcją szkoły, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi pracownikami szkoły,

·          współpracować z rodzicami/opiekunami uczniów,

·          określić miejsce szkoły w środowisku lokalnym i wynikające z niego korzyści
i zagrożenia dla zdrowia ucznia,

·          wprowadzić do swojej praktyki standard opieki pielęgniarskiej nad uczniem,

·          gromadzić i dokumentować własne doświadczenia zawodowe,

·  uczestniczyć w pielęgniarskich i pozapielęgniarskich badaniach naukowych, dotyczących problemów opieki zdrowotnej nad uczniem/wychowankiem,

·          uczestniczyć w podejmowaniu decyzji związanych z planowaniem
i zarządzaniem opieką zdrowotną nad uczniem/wychowankiem,

·          zaplanować i realizować program własnego kształcenia zawodowego,

·          rozwijać metodykę swojej pracy.

 

 
 PLAN NAUCZANIA

 

 

 

Lp.

 
MODUŁ
 

 

Liczba godzin

 

I

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

30

 

II

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w środowisku
nauczania i wychowania

15

 

III

Pediatria społeczna i medycyna szkolna

30

 

IV

Klinika chorób i zaburzeń w rozwoju dzieci
i młodzieży

45

 

V

Wybrane elementy psychologii rozwojowej dzieci
i młodzieży

15

 

VI

Wybrane elementy socjologii

15

 

Teoria - liczba godzin

 

150

 

 

 

STAŻ

 

 

 

1.

gabinet pielęgniarki środowiska nauczania
i wychowania

70

 

2.

praktyka pielęgniarki rodzinnej

35

 

3.

szkoła integracyjna lub specjalna

35

 

4.

poradnia rehabilitacyjna lub ośrodek gimnastyki korekcyjnej

14

 

5.

pogotowie opiekuńcze lub dom dziecka

14

 

6.

poradnia psychologiczno-pedagogiczna

14

 

7.

oddział zdrowia psychicznego lub poradnia zdrowia psychicznego

21

 

8.

poradnia uzależnień

14

 

Staż - liczba godzin

 

217

 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN

 

367

Poleć znajomym

Jesteś naszym słuchaczem - jeżeli polecisz naszą szkołę jednej osobie, nie płacisz nam ostatniej raty czesnego (potwierdzenie osoby przyjętej).

Jeżeli polecisz nas dwóm osobom (potwierdzenie osób przyjętych), nie płacisz nam dwóch ostatnich rat czesnego, itd

zobacz wszystkie promocje »

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące wiadomości od Akademi Zdrowia, wpisz swój adres e-mail do poniższego formularza i naciśnij przycisk Dodaj Adres.

Nasze marki

Przychodnia Malinowa


Dołącz do nas