Wybierz swój oddział:

Tu nas znajdziesz:

Nasz profil na Facebook.com - polub nas

Zapisz się

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś

Liczba miejsc, ze względu na zapewnienie najwyższej jakości usług, jest ograniczona. Zgłoszenia możesz dokonać również telefonicznie.

Zapisz się

close

Strona główna» Ogólne»

Regulamin

Regulamin świadczenia usług
przez AKADEMIĘ ZDROWIA ul. Główna 81, Justynów,  95-020 Andrespol

Data utworzenia: 12.02.2010 r.
Ostatnia aktualizacja: dnia 01.03.2011 r.

§ 1  INFORMACJE OGÓLNE

1.     Poniższy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy.

2.     Regulamin dotyczy zasad świadczenia usług w ramach  agencji zatrudnienia.

3.     Usługodawcą jest AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS, ul. Główna 81, Justynów,  95-020 Andrespol, zwana dalej Akademią. Numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia: 6195. Data pierwszego wpisu do rejestru: 12.02.2010 r.

4.     Usługobiorcą jest osoba poszukująca pracy, osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta
z usług agencji zatrudnienia świadczonych w filii łódzkiej Akademii Zdrowia pod adresem 90-062 Łódź, ul. Piotrkowska 138/140

5.     Usługi świadczone na rzecz osób poszukujących pracy świadczone są zawsze bezpłatnie zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (wraz z późniejszymi zmianami ustawy).

6.     Usługi świadczone na rzecz pracodawców są również bezpłatne.

7.      Regulamin udostępniony jest dla wszystkich Usługobiorców nieodpłatnie, pod internetowym adresem: www.akademia-zdrowia.pl (zakładka O nas, podzakładka agencja zatrudnienia) oraz w filii łódzkiej Akademii Zdrowia pod adresem 90-062 Łódź, ul. Piotrkowska 138/140 w sekretariacie.

8.      Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu.

9.      Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich wprowadzenia.

10.  Korzystanie z usług agencji zatrudnienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, toteż Usługobiorca każdorazowo przed skorzystaniem z usługi powinien się zapoznać z ww. Regulaminem.

§ 2  RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ AGENCJĘ ZATRUDNIENIA W AKADEMII ZDROWIA IZABELA ŁAJS ul. Główna 81, Justynów,  95-020 Andrespol

1.Udzielanie pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, a w szczególności zbieranie danych osobowych osób poszukujących pracy.

2. Pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy.

3. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.

4.Informowanie kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

5.  Inicjowanie i organizowanie kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami.

§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG


1.      Warunki lokalowe i techniczne zapewnione przez Usługodawcę, w celu optymalnego korzystania z usług agencji zatrudnienia:

a)      Usługi świadczone są w osobnym, odpowiednio zapewniającym poufność i prywatność, wydzielonym pomieszczeniu, wyposażonym w niezbędny sprzęt biurowy (opatrzony hasłem laptop z dostępem do internetu, telefon, drukarkę) oraz meble biurowe (w tym szafa zamykana na klucz do przechowywania danych osobowych, biurko, krzesła).

2.      Zasady organizacyjne

a)     Warunkiem niezbędnym do skorzystania z usług agencji zatrudnienia w przypadku osoby poszukującej pracy jest wyrażenie przez nią w formie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na specjalnym formularzu oraz wypełnienie karty usługi.

b)      Zgłaszanie ofert pracy przez pracodawcę dokonywane jest w formie pisemnej, na specjalnym formularzu.

c)      Usługa świadczona jest przez licencjonowanego pośrednika pracy, upoważnionego do przetwarzania danych osobowych.

d)     Formularze papierowe zawierające dane osobowe przechowywane są w szafie zamykanej na klucz.

e)     Komputer, na którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest hasłem.

f)       Baza danych ofert pracy udostępniona jest na stronie internetowej pod adresem www. akademia-zdrowia.pl (zakładka: O nas, podzakładka Agencja zatrudnienia).

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Wszelkie uwagi, skarg i wnioski ze strony Usługobiorców należy zgłaszać do Dyrektora Akademii Zdrowia Izabeli Łajs w formie pisemnej na adres Akademia Zdrowia Izabela Łajs 90-062 Łódź, ul. Piotrkowska 138/140. Zostaną one rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych od daty wpłynięcia. Odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej
i skierowana  na adres podany przez osobę zgłaszającą.

Poleć znajomym

Jesteś naszym słuchaczem - jeżeli polecisz naszą szkołę jednej osobie, nie płacisz nam ostatniej raty czesnego (potwierdzenie osoby przyjętej).

Jeżeli polecisz nas dwóm osobom (potwierdzenie osób przyjętych), nie płacisz nam dwóch ostatnich rat czesnego, itd

zobacz wszystkie promocje »

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące wiadomości od Akademi Zdrowia, wpisz swój adres e-mail do poniższego formularza i naciśnij przycisk Dodaj Adres.

Nasze marki

Przychodnia Malinowa


Dołącz do nas