Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Kwalifikacyjne Kursy zawodowe

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizuje się w celu uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych, zdobycia nowego zawodu, zwiększenia szans przy poszukiwaniu zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY MOŻE ZAPISAĆ SIĘ KAŻDA PEŁNOLETNIA OSOBA bez względu na wykształcenie

System nauki na kwalifikacyjnych kursach : wieczorowy lub weekendowy

Wymagane dokumenty:

  • – świadectwo ukończenia wcześniejszej szkoły (szkoły średniej, zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum, dawnej 8-letniej szkoły podstawowej itp.),
  • – kserokopia dowodu osobistego,
  • – podanie o przyjęcie na kurs,
  • – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na wybranym kursie (skierowanie do lekarza wystawiane jest w sekretariacie szkoły).

Absolwenci KKZ uzyskują:

  • – zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego na drukach MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej),
  • – świadectwo potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym- uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej,
  • – dyplom państwowy wraz z suplementami po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód.
Warunek!
Posiadanie wykształcenia uprawniającego do uzyskania dyplomu zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego.

 

Nasze marki

przychodnia_malinowa

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019 poz.316)

Od września 2019r. nie ma możliwości zapisu i kształcenia się na kierunku Technik Weterynarii od pierwszego semestru w szkołach policealnych dla dorosłych.

 

Istnieje możliwość dołączenia we wrześniu 2019r. do grup już istniejących na II semestr (dla osób, które ukończyły semestr pierwszy) i III semestr (dla osób, które ukończyły pierwszy rok nauki) .

Zapraszamy również na kursy weterynaryjne: GROOMER, BEHAWIORYZM, DIETETYKA WETERYNARYJNA (więcej informacji w zakładce KURSY)”

Akademia Zdrowia w Rzeszowie