Wybierz swój oddział:

Tu nas znajdziesz:

Nasz profil na Facebook.com - polub nas

Zapisz się

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś

Liczba miejsc, ze względu na zapewnienie najwyższej jakości usług, jest ograniczona. Zgłoszenia możesz dokonać również telefonicznie.

Zapisz się

close

Strona główna» Ogólne» Oferta edukacyjna » Szkoły Policealne » Technik masażysta

Technik masażysta

Technik masażu

SYNTEZA ZAWODU

Wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej: ręcznie, za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

Miejsca pracy

ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki odnowy biologicznej, kluby sportowe, gabinety kosmetyczne, domy pomocy społecznej

  • Szkoła masażu posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • Nauka trwa dwa lata, tj. 4 semestry, po ukończeniu szkoły otrzymujesz dyplom państwowy z tytułem zawodowym TECHNIK MASAŻYSTA
  • Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (4 razy w tygodniu po południu)

 Policealna Szkoła Zwodowa Nr 1 dla Dorosłych

Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych (stacjonarna) 2 lata

Zawód: TECHNIK MASAŻYSTA, symbol 325402

Podbudowa programowa: SZKOŁY DAJĄCE WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE

Kwalifikacje:

K1 - Świadczenie usług w zakresie masażu  Z.1. 

Lp Obowiązkowe zajecia edukacyjne Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV

Liczba godzin
tygodniowo 
w okresie 
nauczania

Liczba godzin
w okresie nauczania

Przedmioty ogólnokształcące
 1 Podstawy przedsiębiorczości*     1 1 1 32
Łączna liczba godzin 0 0 1 1 1 32
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2 1     1,5 48
 2 Podstawy działalności gospodarczej z elemantami technik informatycznych     1 2 1,5 48
 3 Jezyk obcy zawodowy   2 2   2 64
 4 Propedeutyka zdrowa 2 2     2 64
 5 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii    2     32 
 6 Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia 1 2     1,5  48 
 7 Organizacja ochrony zdrowia      2   1 32
 8 Język migowy     1 1 1 32
 9 Anatomia z fizjologią 2 2     2 64
10 Zarys fizjoterapii z teoretycznymi podstawami masażu 3 1 1 2 3,5 112
11 Wybrane zagadnienia kliniczne   1 1 1 1,5 48
 Łączna liczba godzin 10 13 8 6 18,5 592
 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**
 1 Pracownia masażu 6 5 5 5 10,5 336
 2 Dignostyka i systematyka ćwiczeń 3 1 1 1 3 96
 3 Metodyka masażu sportowego      1   0,5 16
 4 Metodyka masażu kosmetycznego       2 1 32
 5 Organizacja i stosowanie masażu leczniczego     3 4 3,5 112
Łączna liczba godzin 9 6 10  12 18,5 592
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 19 19 18 18 37 1184

 

Wymiar praktyk zawodowych Tyg. Godz.
Semestr III  2 80
Semestr IV  2 80
Razem  4 160

* prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

** zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego

wymagane dokumenty

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
4 zdjęcia
Zaświadczenie lekarskie od lekarza Medycyny Pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

treść ksztłcenia

BLOK MASAŻ LECZNICZY:  • anatomia i fizjologia człowieka• patofizjologia•  wybrane zagadnienia z chirurgii• wybrane zagadnienia  z neurologii• wybrane zagadnienia z chorób wewnętrznych• rodzaje ćwiczeń indywidualnych stosowanych w kinezyterapii• zabiegi fizykalne•  masaż klasyczny ciała  jego poszczególnych części• zasady i techniki masażu klasycznego w leczeniu chorych•  zasady i techniki masażu segmentarnego • zasady masażu segmentarnego w leczeniu chorych• zasady i techniki drenażu limfatycznego • zasady i techniki pozostałych metod masażu • zastosowanie pozostałych metod masażu w leczeniu chorych

BLOK MASAŻU SPORTOWEGO I KOSMETYCZNEGO: biomechanika organizmu• odnowa biologiczna• najczęstsze urazy w poszczególnych dyscyplinach sportowych• metody i techniki masażu sportowego• masaż w poszczególnych okresach cyklu treningowego• metody i techniki masażu kosmetycznego

BLOK  PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:  procesy psychiczne, osobowość człowieka• komunikowanie się z pacjentem• promocja zdrowia• organizacja pracy, podstawy ergonomii• bezpieczeństwo i higiena pracy• ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska • pierwsza pomoc• etyka.

BLOK PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI W OCHRONIE ZDROWIA: instytucje wpływające na politykę zdrowotną państwa• źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych• system ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce• specyficzne cechy rynku usług medycznych• popyt i podaż na rynku usług medycznych• zasady reglamentacji dostępu do niektórych usług medycznych • mechanizmy konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi medyczne • jakość w ochronie Zdrowia • rodzaje kontraktów na usługi medyczne • podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i płatnika • wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa gospodarczego.

 

Poleć znajomym

Jesteś naszym słuchaczem - jeżeli polecisz naszą szkołę jednej osobie, nie płacisz nam ostatniej raty czesnego (potwierdzenie osoby przyjętej).

Jeżeli polecisz nas dwóm osobom (potwierdzenie osób przyjętych), nie płacisz nam dwóch ostatnich rat czesnego, itd

zobacz wszystkie promocje »

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące wiadomości od Akademi Zdrowia, wpisz swój adres e-mail do poniższego formularza i naciśnij przycisk Dodaj Adres.

Nasze marki

Przychodnia Malinowa


Dołącz do nas