Wybierz swój oddział:

Tu nas znajdziesz:

Nasz profil na Facebook.com - polub nas

Zapisz się

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś

Liczba miejsc, ze względu na zapewnienie najwyższej jakości usług, jest ograniczona. Zgłoszenia możesz dokonać również telefonicznie.

Zapisz się

close

Strona główna» Ogólne» Oferta edukacyjna » Szkoły Policealne » Technik masażysta

Technik masażysta

Technik masażu

Wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej: ręcznie, za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

Zdobyte kwalifikacje w ramach nauki zawodu na drukach państwowych:

K1- Świadczenie usług w zakresie masażu

Miejsca pracy: ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki odnowy biologicznej, kluby sportowe, gabinety kosmetyczne, domy pomocy społecznej

Szkoła masażu posiada uprawnienia szkoły publicznej

Nauka trwa dwa lata, tj. 4 semestry, po ukończeniu szkoły otrzymujesz dyplom państwowy z tytułem zawodowym TECHNIK MASAŻYSTA

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (4 razy w tygodniu po południu)

Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych (stacjonarna) 2 lata

Zawód: TECHNIK MASAŻYSTA, symbol 325402

Podbudowa programowa: SZKOŁY DAJĄCE WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE

Wykonuje masaż sportowy, medyczny, kosmetyczny i profilaktyczny,
Stosuje masaż u sportowców uprawiających różnego rodzaju dyscypliny sportowe,
Stosuje, na polecenie lekarza, ćwiczeń kinezyterapeutycznych w postaci gimnastyki leczniczej, zabaw ruchowych, czy terapii zajęciowej oraz niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych

wymagane dokumenty

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
4 zdjęcia
Zaświadczenie lekarskie od lekarza Medycyny Pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

treść ksztłcenia

BLOK MASAŻ LECZNICZY:  • anatomia i fizjologia człowieka• patofizjologia•  wybrane zagadnienia z chirurgii• wybrane zagadnienia  z neurologii• wybrane zagadnienia z chorób wewnętrznych• rodzaje ćwiczeń indywidualnych stosowanych w kinezyterapii• zabiegi fizykalne•  masaż klasyczny ciała  jego poszczególnych części• zasady i techniki masażu klasycznego w leczeniu chorych•  zasady i techniki masażu segmentarnego • zasady masażu segmentarnego w leczeniu chorych• zasady i techniki drenażu limfatycznego • zasady i techniki pozostałych metod masażu • zastosowanie pozostałych metod masażu w leczeniu chorych

BLOK MASAŻU SPORTOWEGO I KOSMETYCZNEGO: biomechanika organizmu• odnowa biologiczna• najczęstsze urazy w poszczególnych dyscyplinach sportowych• metody i techniki masażu sportowego• masaż w poszczególnych okresach cyklu treningowego• metody i techniki masażu kosmetycznego

BLOK  PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:  procesy psychiczne, osobowość człowieka• komunikowanie się z pacjentem• promocja zdrowia• organizacja pracy, podstawy ergonomii• bezpieczeństwo i higiena pracy• ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska • pierwsza pomoc• etyka.

BLOK PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI W OCHRONIE ZDROWIA: instytucje wpływające na politykę zdrowotną państwa• źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych• system ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce• specyficzne cechy rynku usług medycznych• popyt i podaż na rynku usług medycznych• zasady reglamentacji dostępu do niektórych usług medycznych • mechanizmy konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi medyczne • jakość w ochronie Zdrowia • rodzaje kontraktów na usługi medyczne • podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i płatnika • wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa gospodarczego.

 

 

Poleć znajomym

Jesteś naszym słuchaczem - jeżeli polecisz naszą szkołę jednej osobie, nie płacisz nam ostatniej raty czesnego (potwierdzenie osoby przyjętej).

Jeżeli polecisz nas dwóm osobom (potwierdzenie osób przyjętych), nie płacisz nam dwóch ostatnich rat czesnego, itd

zobacz wszystkie promocje »

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące wiadomości od Akademi Zdrowia, wpisz swój adres e-mail do poniższego formularza i naciśnij przycisk Dodaj Adres.

Nasze marki

Przychodnia Malinowa


Dołącz do nas