Wybierz swój oddział:

Tu nas znajdziesz:

Nasz profil na Facebook.com - polub nas

Zapisz się

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś

Liczba miejsc, ze względu na zapewnienie najwyższej jakości usług, jest ograniczona. Zgłoszenia możesz dokonać również telefonicznie.

Zapisz się

close

Strona główna» Ogólne» Oferta edukacyjna » Szkoły Policealne » Technik rachunkowości

Technik rachunkowości

SYNTEZA ZAWODU
gromadzi, zestawia i przelicza dokumenty i dane związane z księgowością i finansami

MIEJSCA PRACY
prywatne firmy, biura rachunkowe, własna działalność gospodarcza

  • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • Nauka trwa dwa lata, tj. 4 semestry, po ukończeniu szkoły otrzymujesz dyplom państwowy z tytułem zawodowym TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie) lub wieczorowym (3 razy w tygodniu)

 

Lp.  Przedmiot Dla dorosłych forma zaoczna
 sem.I  sem.II  sem.III  sem.IV Razem
1 Podstawy ekonomii 30 10 - - 40
2 Technika biurowa 40 20 - - 60
3 Statystyka 15 15 - - 30
4 Zasady rachunkowości 40 - - - 40
5 Marketing 15 10 - - 25
6 Elementy prawa 30 10 - - 40
7 Przedsiębiorcy - - 20 20 40
8 Rachunkowość - 75 80 62 217
9 Finanse - 20 30 30 80
10 Język obcy zawodowy 20 20 10 - 50
11 Kultura zawodu - - - 10 10
12 Pracownia informatyczna - - 25 25 50
13 Podstawy przedsiębiorczości* - - - 18 18
  Razem: 190 180 165 165 700

 Praktyka zawodowa po 4 tygodnie w semestrze III i IV.
* Zajęcia edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości będą prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie nie realizowali tych zajęć.

Lp.  Przedmiot Dla dorosłych forma stacjonarna
Liczba godzin tygodniowo w całym cyklu kształcenia
 sem.I  sem.II  sem.III  sem.IV Razem
1 Podstawy ekonomii 3 2 - - 2.5
2 Technika biurowa 4 2 - - 3
3 Statystyka 2 1 - - 1.5
4 Zasady rachunkowości 4 - - - 2
5 Marketing 2 1 - - 1.5
6 Elementy prawa 2 2 - - 2
7 Przedsiębiorcy - - 3 2 2.5
8 Rachunkowość - 7 7 7 10.5
9 Finanse - 2 4 4 5
10 Język obcy zawodowy 2 2 2 - 3
11 Kultura zawodu - - - 1 0.5
12 Pracownia informatyczna - - 3 3 3
13 Podstawy przedsiębiorczości* - - - 2 1
  Razem: 19 19 19 19 38

Praktyka zawodowa po 4 tygodnie w III i IV semestrze
* Zajęcia edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości będą prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy we wcześniejszym etapie nie realizowali tych zajęć.

WYMAGANE DOKUMENTY
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
4 zdjęcia
Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

TREŚCI KSZTAŁCENIA

BLOK PRZEDSIEBIORCY: Wiadomości wstępne • Obszary działalności przedsiębiorstw • Współpraca przedsiębiorstwa z bankami, ubezpieczycielami i innymi instytucjami, które stanowią otoczenie przedsiębiorstwa • Planowanie i analiza • Organizacja i zarządzanie • Organizacja gospodarki narodowej • Podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek.

BLOK FINANSE: Istota, funkcje i znaczenie rachunkowości • Majątek i kapitały (fundusze) jednostek gospodarczych • Bilans. Operacje gospodarcze • Dokumentacja księgowa • Konta bilansowe i wynikowe • Kierunki uszczegółowienia ewidencji • Organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej • Rozrachunki i roszczenia • Rozliczenia międzyokresowe kosztów • Majątek trwały • Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności • Obrót towarowy magazynowy i tranzytowy •Pozostałe przychody i koszty operacyjne • Przychody i koszty finansowe • Straty i zyski nadzwyczajne •  Kapitały (fundusze) • Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych • Specyficzne zasady rachunkowości banków • Specyficzne zasady rachunkowości ubezpieczycieli • Specyficzne zasady rachunkowości jednostek budżetowych

BLOK RACHUNKOWOŚĆ: Ogólne zagadnienia finansów • Finanse przedsiębiorstw • Gospodarka budżetowa państwa • System finansowy ubezpieczeń • System pieniężno-kredytowy

BLOK PROBLEMATYKI  OGÓLNOEKONOMICZNEJ: Bariery w komunikacji • Środki techniczne i materiały pomocnicze w pracy biurowej • Przepływ informacji w podmiocie gospodarczym • Zasady redagowania treści pism • Typowe czynności biurowe na przykładzie sekretariatu • Badania statystyczne •Analiza statystyczna  •  Użytkowe programy komputerowe • Rozwiązywanie problemów ekonomicznych za pomocą komputera • Zasady kształtowania stosunków międzyludzkich w pracy • Wygląd zewnętrzny pracownika • Organizacja własnego stanowiska pracy.

BLOK INFORMACJI O PRZEDSIEBIORSTWIE:  Podstawowe kategorie ekonomiczne • Elementy prawa • Język obcy zawodowy

Poleć znajomym

Jesteś naszym słuchaczem - jeżeli polecisz naszą szkołę jednej osobie, nie płacisz nam ostatniej raty czesnego (potwierdzenie osoby przyjętej).

Jeżeli polecisz nas dwóm osobom (potwierdzenie osób przyjętych), nie płacisz nam dwóch ostatnich rat czesnego, itd

zobacz wszystkie promocje »

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące wiadomości od Akademi Zdrowia, wpisz swój adres e-mail do poniższego formularza i naciśnij przycisk Dodaj Adres.

Nasze marki

Przychodnia Malinowa


Dołącz do nas