Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Pielęgniarstwo pediatryczne

-->
download!

Opis:

Specjalizacja przeznaczona dla pielęgniarek . Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym:
rozpoznawania problemów zdrowotnych,
planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych;
edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny;
współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Czas trwania kursu
Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne Razem

455 h

350 h

810 h

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

ZOBACZ PROGRAM

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa