Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Pielęgniarstwo psychiatryczne

-->
download!

Opis:

Specjalizacja przeznaczona dla pielęgniarek. Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do:
samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych;
pełnienia roli lidera;
wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej;
oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego;
uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Czas trwania kursu
Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne Razem

400 h

425 h

825 h

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

ZOBACZ PROGRAM

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa