Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Opiekun medyczny

bg

Bydgoszcz

ul. Powstańców Wielkopolskich 26 (II piętro)

marker

ul. Powstańców Wielkopolskich 26 (II piętro)

85-090 Bydgoszcz

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

Nauka w szkole trwa 1 rok

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym tj. co dwa tygodnie w soboty i niedziele

W ramach nauki słuchacze przystępują do egzaminu państwowego w celu potwierdzenia zdobycia kwalifikacji zawodowych

W zawodzie opiekun medyczny wyodrębniona jest kwalifikacja zawodowa:

K.1. MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

W okresie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe w potencjalnym miejscu zatrudnienia:

w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej, w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, placówkach pomocy społecznej

Absolwent szkoły otrzymuje:

Świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej

Świadectwo zdobytych kwalifikacji zawodowych wydane na druku państwowym

oraz dyplom państwowy wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.

Dokumenty rekrutacyjne:

W celu zapisu na wybrany kierunek należy złożyć następujące dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie

Kserokopia dowodu osobistego

Zdjęcie legitymacyjne

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy udać się do sekretariatu szkoły w celu pobrania formularzy zgłoszeniowych oraz skierowania do lekarza medycyny pracy.

Rezerwacje miejsc:

Rezerwacji miejsca można dokonać telefonicznie bądź za pomocą formularza rejestracyjnego.

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa