Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Podstawy kadr i płac

PODSTAWY KADR I PŁAC – 30 h (tryb zaoczny – 2 weekendy lub popołudniowy – 8 spotkań w godz. 15:30-18:30):

Program kursu:
– Prawne aspekty dotyczące zatrudnienia
– Proces rekrutacji, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
– Prowadzenie akt osobowych
– Bezpieczeństwo i higiena pracy
– Czas pracy, urlopy pracownicze
– Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
– Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika
– Delegacje pracownicze
– Zatrudnianie młodocianych
– Wynagrodzenie za pracę ? zasady, przykłady, dodatki i potrącenia
– Pracownicze Plany Kapitałowe
– Obowiązki względem ZUS, US, GUS

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy kursu otrzymają od nas:
– Certyfikat ukończenia kursu (w j. polskim oraz w j. angielskim )
– Zaświadczenie na druku MEN

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Nasze marki

przychodnia_malinowa