Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Rejestratorka medyczna

REJESTRATORKA MEDYCZNA – 30 h (tryb zaoczny – 2 weekendy lub popołudniowy – 8 spotkań w godz. 15:30-18:30):

Program kursu

1. Zasady pracy w służbie zdrowia
– struktura, źródła finansowania
– ustawy na podstawie których funkcjonują placówki służby zdrowia
– organy kontroli i nadzoru
– współpraca z NFZ- zakres świadczeń refundowanych

2. Zarządzanie recepcją, organizacja i elementy wizerunku sekretariatu medycznego
– rola rejestracji w funkcjonowaniu placówki medycznej
– wyposażenie sekretariatu medycznego
– ochrona danych osobowych: dane zwykłe i wrażliwe
– obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej

3. Rola poprawnej sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych
– portal SZOI, programy SOMED, KS-PPS – omówienie
– rozliczenia w ramach NFZ
– raporty miesięczne, kontrole, kary
– system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

4. Prowadzenie dokumentacji medycznej
– rodzaje dokumentacji medycznej
– dokumentacja papierowa, elektroniczna, ?za zgodność?
– zasady udostępniania dokumentacji i ich archiwizacji
– wypisywanie zaświadczeń
– sporządzanie wypisów dla pacjentów
– sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej

5. Profesjonalna obsługa pacjenta
– kultura i etyka zawodu, tajemnica zawodowa
– komunikacja z pacjentem: kontakt bezpośredni i telefoniczny
– komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność
– współpraca z trudnym klientem

6. Obsługa komputera i urządzeń biurowych
– rejestracja pacjentów, konfiguracje programu
– prowadzenie kolejki oczekujących
– prowadzenie terminarzy lekarzy
– elektroniczna dokumentacja medyczna

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy kursu otrzymają od nas:
– Certyfikat ukończenia kursu (w j. polskim oraz w j. angielskim )
– Zaświadczenie na druku MEN

ZAPISZ SIĘ NA KURS!

Nasze marki

przychodnia_malinowa