Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Pielęgniarstwo ratunkowe

-->
download!

Opis:

Specjalizacja przeznaczona dla pielęgniarek . Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczo-pielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego tj.:
samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
pełnienia roli lidera w zespołach ratunkowych;
wdrażania zmian w praktyce pielęgniarki ratunkowej;
oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego;
uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Czas trwania kursu
Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne Razem

490 h

322 h

812 h

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

ZOBACZ PROGRAM

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa