Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Nowość w naszej ofercie

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Program szkolenia został zatwierdzony na podstawie decyzji nr 8/2018
wydanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie obejmuje 280 godz.

W planie nauczania:

 1. Psychologiczne podstawy rozwoju jednostki 20 godz.
 2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa 25 godz.
 3. Symulowanie wszechstronnego rozwoju 120 godz.
 4. Kompetencje opiekuna dziecka 35 godz.
 5. Praktyka zawodowe 80 godz.

 

Cel szkolenia:

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu  prawidłowości rozwoju
i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia na poziomie nadającym im wymagane kwalifikacje do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubu dziecięcego.

Adresaci szkolenia:

Osoby chcące podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym mające co najmniej wykształcenie średnie i nie posiadające kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo wychowawczego

 

Osoby kończące kurs zostają wyposażone w kompetencje niezbędne do realizowania funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej, tj.:

 • Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
  przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 • Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
 • Współpracy z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia,
  w szczególności  poprzez  prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia szkolenia uprawniającego do pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Tryb nauki: wieczorowy, weekendowy
Opłata za kurs: 1.500,00 zł (możliwość wpłaty w ratach)

Wróć do aktualności

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura