Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Opiekun medyczny KKZ

bg

Łódź

Oddział główny

marker

ul. Jana Kilińskiego 21

90-205 Łódź

marker

tel. 42 255 77 00

tel./fax 42 255 77 01

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

OPIEKUN MEDYCZNY

OPIS ZAWODU:

Opiekun medyczny to zawód należący do branży opieki zdrowotnej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunów, którzy będą świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Opiekun medyczny należy do zawodów zaufania publicznego. Obecność tego zawodu na rynku pracy pozwala na zwiększenie efektywności i jakości usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw sprawiają, że zawód ten jest pożądany na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

CZAS TRWANIA – 1 rok
SYSTEM NAUKI – zaoczny

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

MED. 03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

CELE ZAWODOWE:

–  Rozpoznawanie problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
– Świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu
zaawansowania choroby i w różnym wieku.

Osoba posiadająca kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie opiekun medyczny, potrafi:
– Zorganizować stanowisko pracy;
– Rozpoznawać problemy funkcjonalne, potrzeby biologiczne i psychospołeczne oraz możliwości samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej,
– Planować, organizować i wykonywać czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze z uwzględnieniem oceny stanu i praw pacjenta, udzielić pierwszej pomocy w zagrożeniu zdrowia i życia,
– Podjąć działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki oraz prowadzić edukację w zakresie wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych, posługiwać się dokumentacją medyczną,
– Współpracować z osobą chorą i niesamodzielną, jej rodziną, grupą społeczną oraz zespołem terapeutycznym i opiekuńczym w procesie opieki oraz udzielać wsparcia,
– Przestrzegać zasad kultury i etyki oraz tajemnicy zawodowej,
– Posługiwać się językiem migowym.

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura