Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Technik weterynarii KKZ

bg

Łódź

Oddział główny

marker

ul. Jana Kilińskiego 21

90-205 Łódź

marker

tel. 42 255 77 00

tel./fax 42 255 77 01

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

TECHNIK WETERYNARII

OPIS ZAWODU:

Zawód technik weterynarii skierowany jest do osób zainteresowanych wykonywaniem czynności
pomocniczych w lecznicach weterynaryjnych, instytucjach właściwych dla kontroli i nadzoru
weterynaryjnego, chowem i hodowlą zwierząt, prowadzeniem profesjonalnej opieki nad zwierzętami,
prowadzeniem własnej działalności z zakresu usług unasienniania zwierząt, pielęgnacji zwierząt lub
prowadzenia gospodarstwa rolnego.

CZAS TRWANIA NAUKI – 2 lata
SYSTEM NAUKI – piątek, sobota, niedziela

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

CELE ZAWODOWE :

W zawodzie technik weterynarii (symbol cyfrowy 324002), zostały określone następujące cele kierunkowe zawodu:
– Rozpoznawanie prawidłowej budowy anatomicznej i przebiegu procesów życiowych zwierząt;
– Dobieranie ras zwierząt gospodarskich do planowanej produkcji;
– Analizowanie zachowań zwierząt gospodarskich i domowych;
– Żywienie i utrzymanie zwierząt gospodarskich i domowych;
– Prowadzenie rozrodu zwierząt gospodarskich i domowych;
– Wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń;
– Udzielanie pomocy podczas porodu niewymagającego cięcia płodu lub zabiegu chirurgicznego;
– Poskramianie zwierząt gospodarskich i domowych;
– Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych u zwierząt gospodarskich i domowych;
– Wykonywanie zabiegów zootechnicznych u zwierząt gospodarskich;
– Wykonywanie zabiegów specjalnych:
– Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt;
– Wykonywanie badań klinicznych oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia zwierząt;
– Pobieranie prób do badań laboratoryjnych;
– Asystowanie przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych;
– Podawanie zwierzętom leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty;
– Asystowanie przy zabiegach chirurgicznych;
– Sprawowanie opieki nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;
– Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz;
– Wykonywanie czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
– Wykonywanie czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;

a ponadto, w zakresie wykonywanych czynności zawodowych:

przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii, udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, postępowanie zgodnie zasadami etyki zawodu, planowanie i organizowanie pracy małego zespołu, stosowanie programów komputerowych, posługiwanie się językiem obcym oraz korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura