Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

O projekcie Czas na nowe możliwości

bg

Łódź

Oddział główny

marker

ul. Jana Kilińskiego 21

90-205 Łódź

marker

tel. 42 255 77 00

tel./fax 42 255 77 01

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

Projekt ,,Czas na nowe możliwości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Cel projektu: podniesienie kompetencji społeczno- zawodowych 58 osób (35 K, 22 M) w wieku aktywności zawodowej 18-65 lata zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej zamieszkałych na terenie pow. łódzkiego wschodniego, zgierskiego, brzezińskiego, pabianickiego lub m. Łódź (teren ŁOM) poprzez udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu zawierającym instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Przeprowadzonym
w terminie 01.09.2021 – 30.06.2023 r.

Do zadań realizowanych w projekcie należą:

1. Określenie ścieżki reintegracji społeczno- zawodowej podczas indywidualnych spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym.
2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne oraz warsztaty reintegracji społeczno- zawodowej.
3. Kurs komputerowy.
4. Szkolenia zawodowe.
5. 3- miesięczne staże zawodowe.
6. Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa projektu: opis grupy docelowej

 

Czas realizacji projektu: 01.09.2021 – 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 1 037 380,75 zł

Kwota dofinansowania: 985 511,71 zł

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura