Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

O projekcie Czas na nowy start

bg

Łódź

Oddział główny

marker

ul. Jana Kilińskiego 21

90-205 Łódź

marker

tel. 42 255 77 00

tel./fax 42 255 77 01

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

 

Projekt: “Czas na nowy start”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Cel projektu:  podniesienie kompetencji społeczno- zawodowych 64 osób (38 K, 26 M) w wieku aktywności zawodowej 18-64 lata zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego poprzez udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu zawierającym instrumenty aktywizacji społ., edukacyjnej i zaw. przeprowadzonym w terminie 01.09.2020-31.12.2021 r.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje następujące formy:

a. Określenie ścieżki reintegracji społ. zaw.- 8 h (2 spotkania x 2 h z doradcą zawodowym, 2 spotkania x 2 h z psychologiem)
b. Instrumenty aktywizacji społecznej- indywidualne poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne oraz warsztaty reintegracji społeczno- zawodowej:
  •  Indywidualne poradnictwo psychologiczne- śr. 10 h/osobę
  •  Indywidualne poradnictwo specjalistyczne- śr. 4 h/osobę
  •  Warsztaty reintegracji społ- zaw. 60 h
c. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej- kurs komputerowy- 80 h/ 1 grupa
d. Szkolenia zawodowe- około 120 h
e. 3 miesięczne staże zawodowe dla 27 uczestników/uczestniczek projektu
f.  Pośrednictwo pracy- 8 h/osobę
 Grupa docelowa projektu: kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej
Czas realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.12.2021
Wartość projektu: 933 378,45 zł
Kwota dofinansowania: 840 040,60 zł
Wkład UE : 793 371,68 zł
 

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura