Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Opiekun medyczny

bg

Łódź

Oddział główny

marker

ul. Jana Kilińskiego 21

90-205 Łódź

marker

tel. 42 255 77 00

tel./fax 42 255 77 01

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

Nauka w szkole trwa 1,5 roku.

Zajęcia realizowane są piątek, sobotę i niedzielę – co tydzień. Kierunek kierowany jest do osób posiadających wykształcenie średnie.

W ramach nauki słuchacze przystępują do egzaminu Państwowego w celu potwierdzenia zdobycia kwalifikacji zawodowych.

W zawodzie opiekun medyczny wyodrębniona jest kwalifikacja zawodowa:

MED. 14. Świadczenie usług pielęgnacyjno-medycznych osobie chorej i niesamodzielnej.

W okresie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe w potencjalnym miejscu zatrudnienia:

w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej, w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, placówkach pomocy społecznej.

Absolwent szkoły otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej.
  • świadectwo zdobytych kwalifikacji zawodowych wydane na druku Państwowym,
  • dyplom Państwowy wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.

Dokumenty rekrutacyjne:

W celu zapisu na wybrany kierunek należy złożyć następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki              w wybranym zawodzie,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • zdjęcie legitymacyjne.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy udać się do sekretariatu szkoły w celu pobrania formularzy zgłoszeniowych oraz skierowania do lekarza medycyny pracy.

6

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura