Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Technik masażysta

bg

Łódź

Oddział główny

marker

ul. Jana Kilińskiego 21

90-205 Łódź

marker

tel. 42 255 77 00

tel./fax 42 255 77 01

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

Nauka w szkole trwa 2 lata.

Zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (od poniedziałku do piątku).

W ramach nauki uczniowie przystępują do egzaminu Państwowego w celu potwierdzenia zdobycia kwalifikacji zawodowych.

W zawodzie technik masażysta wyodrębniona jest kwalifikacja zawodowa:
K.1.  Świadczenie usług w zakresie masażu.

W dwuletnim okresie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe w potencjalnym miejscu zatrudnienia:
w gabinetach masażu, np. w zakładach opieki medycznej, salonach kosmetycznych, SPA, klubach sportowych.

Absolwent szkoły otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej,
  • świadectwo zdobytych kwalifikacji zawodowych wydane na druku państwowym oraz dyplom Państwowy wraz  z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.

Dokumenty rekrutacyjne:
W celu zapisu na wybrany kierunek należy złożyć następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki             w wybranym zawodzie,
  •  kserokopia dowodu osobistego,
  • zdjęcie legitymacyjne.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy udać się do sekretariatu szkoły w celu pobrania formularzy zgłoszeniowych oraz skierowania do lekarza medycyny pracy.

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura