Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Technik masażysta

bg

Łódź

Oddział główny

marker

ul. Jana Kilińskiego 21

90-205 Łódź

marker

tel. 42 255 77 00

tel./fax 42 255 77 01

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

Nauka w szkole trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w wymiarze 19 godzin tygodniowo.

Zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym (od poniedziałku do piątku).

W ramach nauki uczniowie przystępują do egzaminu Państwowego w celu potwierdzenia zdobycia kwalifikacji zawodowych.

W zawodzie technik masażysta wyodrębniona jest kwalifikacja zawodowa:
MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:
1) wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;
2) wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;
3) wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

W dwuletnim okresie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe w potencjalnym miejscu zatrudnienia:
w gabinetach masażu, np. w zakładach opieki medycznej, salonach kosmetycznych, SPA, klubach sportowych.

Absolwent szkoły otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej,
  • świadectwo zdobytych kwalifikacji zawodowych wydane na druku państwowym oraz dyplom Państwowy wraz  z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.

Dokumenty rekrutacyjne:
W celu zapisu na wybrany kierunek należy złożyć następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki             w wybranym zawodzie,
  •  kserokopia dowodu osobistego,
  • zdjęcie legitymacyjne.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy udać się do sekretariatu szkoły w celu pobrania formularzy zgłoszeniowych oraz skierowania do lekarza medycyny pracy.

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura