Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Technik usług kosmetycznych

bg

Łódź

Oddział główny

marker

ul. Jana Kilińskiego 21

90-205 Łódź

marker

tel. 42 255 77 00

tel./fax 42 255 77 01

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

Nauka w szkole trwa 2 lata.

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (co dwa tygodnie w soboty i niedziele).

W ramach nauki słuchacze przystępują do egzaminu Państwowego w celu potwierdzenia zdobycia kwalifikacji zawodowych.

W zawodzie technik usług kosmetycznych wyodrębniona jest kwalifikacja zawodowa:

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie
kwalifikacji:

1) przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej;
2) wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających;
3) udzielania porad kosmetycznych;
4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

W dwuletnim okresie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe potencjalnym miejscu zatrudnienia:

w zakładach i salonach kosmetycznych, firmach kosmetycznych, ośrodkach SPA, jako kosmetyczka-wizażystka przy produkcji filmów lub spektaklów teatralnych.

Absolwent szkoły otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej,
  • świadectwa zdobytych kwalifikacji zawodowych wydane na drukach Państwowych.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik usług kosmetycznych, absolwent otrzymuje również dyplom Państwowy wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.

Dokumenty rekrutacyjne:

W celu zapisu na wybrany kierunek należy złożyć następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki               w wybranym zawodzie,
  • kserokopia dowodu osobistego.
  • zdjęcie legitymacyjne.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy udać się do sekretariatu szkoły w celu pobrania formularzy zgłoszeniowych oraz skierowania do lekarza medycyny pracy.

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura