Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

 

Międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego przeznaczony dla gimnazjalistów i licealistów. Jest skierowany do osób na poziomach od podstawowego (A2) do średniego wyższego (B2). Należy pamiętać, że poziomy Rady Europy i zakres kompetencji językowych jest zależny od grupy wiekowej, dlatego np. poziom kompetencji określony jako B2 dla ucznia gimnazjum, nie będzie pokrywać się z poziomem kompetencji określonym jako B2 u osoby dorosłej.

JUŻ TERAZ ZAPISZ SIĘ NA TEST !

TOEFL Junior sprawdza znajomość języka angielskiego w kontekście szkoły i kontaktów międzyludzkich, ocenia umiejętność posługiwania się językiem praktycznym w środowisku szkolnym i codziennym życiu uczniów. Test ten jest odpowiedni dla osób, które planują wykorzystać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych gimnazjach i liceach, a także dla uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do testu TOEFL, umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.

Międzynarodowy test nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w szkołach i w anglojęzycznym środowisku.

Test, który ocenia na skali punktowej, dlatego też nie można go “oblać”. Wynik to pomiar umiejętności kandydata na precyzyjnej i obiektywnej skali

Pozwala na otrzymanie wyników, maksymalnie w 10 dni roboczych.

Zdający otrzymuje Raport Wyników z opisem wykazanych podczas testu umiejętności językowych oraz interpretacją wyniku punktowego.

PARĘ SŁÓW O TEŚCIE

Test TOEFL Junior jest pisemnym testem i składa się z 3 sekcji:

1. Listening Comprehension (42 zadania, 35-40 min): nagrania w kontekście szkolnym, typowym dla młodzieży jak i w kontekście codziennego życia uczniów, rozumienie przekazu, głównych informacji i wyciąganie wniosków. Pytania odnoszą się do zróżnicowanych wypowiedzi, dialogów i monologów w języku angielskim

2.Language Form and Meaning (42 zadania, 25 min): sprawdza rozumienie gramatyki i słów w kontekście, a także rozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych oraz słownictwa w kontekście

3.Reading Comprehension (42 zadania, 50 min): sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej (sztuka, nauka, społeczeństwo) oraz w kontekście pozaszkolnym (wiadomości email, listy, broszury, reklamy, harmonogramy)

Skala ocen opiera się na liczbie punktów w przedziale od 600 do 900.

Warto przeczytać :

TOEFL Junior list do rodziców

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura