Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

 

Międzynarodowy certyfikat z ogólnego języka angielskiego dla osób na początkowych poziomach zaawansowania. Jest to pisemny test z rozumienia tekstu słuchanego i czytanego przeznaczony dla osób na poziomach od początkowego A1 do średniozaawansowanego B1, wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Pozwala obiektywnie zmierzyć efekty dotychczasowej nauki i motywuje do dalszego rozwijania umiejętności.

JUŻ TERAZ ZAPISZ SIĘ NA TEST ! ! !

Testu się nie ‘oblewa’, zawsze otrzymuje się wynik w punktach, odpowiednio do aktualnego poziomu zaawansowania.

Jest przyjazny dla uczniów początkujących – nie wymaga mówienia ani pisania, sprawdza znajomość języka angielskiego skupiając się na praktycznych jego zastosowaniach, na prawdziwych sytuacjach z życia.

Nie wymaga specjalnego przygotowania, można go zdać w dowolnym momencie nauki na sesji egzaminacyjnej, która odbywa się w wyznaczonych terminach.

Certyfikat TOEIC Bridge jest cennym dodatkiem do na wymagającym rynku pracy.

KILKA SŁÓW O EGZAMINIE

TOEIC Bridge to pisemny test składający się ze 100 pytań, który trwa ok. 60 min. Jest to test wyboru podzielony na dwie sekcje: Listening Comprehension (50 pytań, 25 min) i Reading Comprehension (50 pytań, 35 min). Stopień trudności pytań jest zróżnicowany, aby precyzyjnie określić, na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat otrzymuje różną liczbę punktów, w zależności od stopnia trudności poszczególnych pytań. Wynik testu to liczba punktów na skali 20-180 punktów. Pytania na teście TOEIC Bridge są znacznie łatwiejsze niż na teście TOEIC Listening & Reading. Po otrzymaniu wysokiego wyniku z testu zdający są gotowi do przystąpienia do testu TOEIC.

 

 

Zapraszamy  do zapisów :

Akademia Języków Obcych

Łódź tel. (42) 255 77 02, 609 397 720

e-mail: centrumjezykowe@akademia-zdrowia.pl

 

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura