Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Najczęściej zdawany na świecie egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy, określający poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Każdego roku na świecie zdaje go prawie 7 000 000 kandydatów.

JUŻ TERAZ ZAPISZ SIĘ NA TEST !

Jest to pisemny test wyboru, w którym tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa. Pytania testowe na teście TOEIC odzwierciedlają sytuacje życia codziennego, które odnoszą się do światowego rynku pracy.

Raporty wyników zapewniają dokładną i czytelną informację zwrotną na temat mocnych i słabych stron kandydata, w odniesieniu do poziomów Rady Europy CEFR oraz opisem umiejętności językowych dla danego poziomu.

Wszystkie testy z rodziny TOEIC zostały przełożone w odniesieniu do poziomów skali CEFR, by pomóc kandydatom lepiej zinterpretować swój wynik.

TOEIC Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany test z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który:

  • można zdać w dowolnym momencie w Kontakcie – podczas comiesięcznych sesji otwartych lub sesji zamkniętej (na żądanie);
  • pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od testu, maksymalnie w 10 dni roboczych;
  • jest uznawany przez ponad 14 000 globalnych firm i korporacji, a także jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców;
  • jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce, wymagany wynik to 700 punktów;
  • jest ekwiwalentem zaliczenia testu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach;

Testu się nie “oblewa” – kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do testu. To test określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał. Kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990 oraz szczegółowy Raport Wyników z interpretacją wyniku punktowego (poziom A1-C1).

PARĘ SŁÓW O TEŚCIE

TOEIC składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie sekcje Listening Comprehension (100 pytań, 45 min) i Reading Comprehension (100 pytań, 75 min). Stopień trudności pytań jest zróżnicowany, aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat otrzymuje różną liczbę punktów, w zależności od stopnia trudności poszczególnych pytań. Wynik testu to liczba punktów na skali 10-990, precyzyjny raport wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron kandydata oraz certyfikat w pięciu różnych kolorach, zależnie od wyniku.

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.

 

Zapraszamy  do zapisów :

Akademia Języków Obcych

Łódź tel. (42) 255 77 02, 609 397 720

e-mail: centrumjezykowe@akademia-zdrowia.pl

 

 

 

Nasze marki

przychodnia_malinowa

malinowa_akademia

TOEIC - miniatura