Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Technik weterynarii

bg

Rzeszów

ul. Jagiellońska 5

marker

ul. Jagiellońska 5

35-025 Rzeszów

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

TECHNIK WETERYNARII

Nauka w szkole trwa 2 lata

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym tzn. co dwa tygodnie w soboty i niedziele

W ramach nauki słuchacze przystępują do egzaminu państwowego w celu potwierdzenia zdobycia kwalifikacji zawodowych

W zawodzie technik weterynarii wyodrębnione są dwie kwalifikacje zawodowe:

K.1. RL. 10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

K.2. RL. 11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

W dwuletnim okresie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe potencjalnym miejscu zatrudnienia:

jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, w gospodarstwach rolnych, w firmach związanych z agrobiznesem…

Absolwent szkoły otrzymuje:

Świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej

Świadectwa zdobytych kwalifikacji zawodowych wydane na drukach państwowych

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik weterynarii, absolwent otrzymuje również dyplom państwowy

wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.

Dokumenty rekrutacyjne:

W celu zapisu na wybrany kierunek należy złożyć następujące dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie

Kserokopia dowodu osobistego

Zdjęcie legitymacyjne

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy udać się do sekretariatu szkoły w celu pobrania formularzy zgłoszeniowych oraz skierowania do lekarza medycyny pracy.

Rezerwacje miejsc:

Rezerwacji miejsca można dokonać telefonicznie bądź za pomocą formularza rejestracyjnego.

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa