Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Technik usług kosmetycznych

bg

Rzeszów

ul. Jagiellońska 5

marker

ul. Jagiellońska 5

35-025 Rzeszów

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 

Nauka w szkole trwa 2 lata

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym tzn. co dwa tygodnie w soboty i niedziele

W ramach nauki słuchacze przystępują do egzaminu państwowego w celu potwierdzenia zdobycia kwalifikacji zawodowych

W zawodzie technik usług kosmetycznych występuje kwalifikacja zawodowa:

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

W dwuletnim okresie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe potencjalnym miejscu zatrudnienia:

w zakładach i salonach kosmetycznych, firmach kosmetycznych, ośrodkach SPA, jako kosmetyczka-wizażystka przy produkcji filmów lub spektaklów teatralnych…

Absolwent szkoły otrzymuje:

Świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej

Świadectwa zdobytych kwalifikacji zawodowych wydane na drukach państwowych

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik usług kosmetycznych, absolwent otrzymuje również dyplom państwowy wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.

Dokumenty rekrutacyjne:

W celu zapisu na wybrany kierunek należy złożyć następujące dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie

Kserokopia dowodu osobistego

Zdjęcie legitymacyjne

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy udać się do sekretariatu szkoły w celu pobrania formularzy zgłoszeniowych oraz skierowania do lekarza medycyny pracy.

Rezerwacje miejsc:

Rezerwacji miejsca można dokonać telefonicznie bądź za pomocą formularza rejestracyjnego.

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019 poz.316)

Od września 2019r. nie ma możliwości zapisu i kształcenia się na kierunku Technik Weterynarii od pierwszego semestru w szkołach policealnych dla dorosłych.

 

Istnieje możliwość dołączenia we wrześniu 2019r. do grup już istniejących na II semestr (dla osób, które ukończyły semestr pierwszy) i III semestr (dla osób, które ukończyły pierwszy rok nauki) .

Zapraszamy również na kursy weterynaryjne: GROOMER, BEHAWIORYZM, DIETETYKA WETERYNARYJNA (więcej informacji w zakładce KURSY)”

Akademia Zdrowia w Rzeszowie