Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

SPECJALIZACJA – OPIEKA PALIATYWNA

 

AKADEMIA ZDROWIA w Warszawie zaprasza na specjalizację z pielęgniarstwa OPIEKI PALIATYWNEJ

 

  • Cel kształcenia

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności do sprawowania samodzielnej, profesjonalnej i całościowej opieki nad dorosłym i dzieckiem z zaawansowaną postępującą chorobą niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, oraz rodziną/opiekunami pacjenta dorosłego i dziecka.

  • Czas trwania kształcenia

zgodnie z Rozporządziłem nie krócej niż 15 miesięcy i dłużej niż 20 miesięcy

841 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 470 godzin, zajęcia praktyczne – 371 godzin. *

*168 godzin Organizator Kształcenia może przeznaczyć na samokształcenie ? pracę własną uczestnika specjalizacji.

 

Koszt kształcenia- 2990 zł. CENA PROMOCYJNA

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie z izb pielęgniarskich (1800 zł.)

Pozostała kwota 1190 (lub całość 2990 zł bez dofinansowania) jest rozkładana na 15-18 rat. Wysokość miesięcznej raty wynosi ok 120 zł

 

Dokumenty niezbędne, aby przystąpić do specjalizacji:

  1. wniosek wysłany elektronicznie poprzez system SMK.

Do wniosku w polu POTWIERDZENIE STAŻU PRACY należy podłączyć skan lub zdjęcia zaświadczenia z zakładu pracy, z którego wynika co najmniej 2-letni staż w zawodzie pielęgniarki

  1. wniosek o dofinansowanie dostarczony w wersji papierowej do sekretariatu w dniu rozpoczęcia specjalizacji

Termin rozpoczęcia  07.12.2019

 

Akademia Zdrowia

Jana Kazimierza 45/5

01-248 Warszawa

tel. (22) 862 29 60/61

kom. 730 570 600

e-mail: warszawa@akademia-zdrowia.pl

Wróć do aktualności

Nasze marki

przychodnia_malinowa