Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Technik masażysta

bg

Warszawa

ul. Jana Kazimierza 45/5

marker

ul. Jana Kazimierza 45/5

01-248 Warszawa

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Opis:

Nauka w szkole trwa 2 lata.

Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku

W ramach nauki uczniowie przystępują do egzaminu państwowego w celu potwierdzenia zdobycia kwalifikacji zawodowych

W zawodzie technik masażysta wyodrębniona jest kwalifikacja zawodowa:
K.1. MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu

W dwuletnim okresie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe w potencjalnym miejscu zatrudnienia:
w gabinetach masażu, np. w zakładach opieki medycznej, salonach kosmetycznych, SPA, klubach sportowych

Absolwent szkoły otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej
Świadectwo zdobytych kwalifikacji zawodowych wydane na druku państwowym oraz dyplom państwowy wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.

Dokumenty rekrutacyjne:
W celu zapisu na wybrany kierunek należy złożyć następujące dokumenty:
– Świadectwo ukończenia szkoły średniej
– Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie
– Kserokopia dowodu osobistego
– Zdjęcie legitymacyjne

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy udać się do sekretariatu szkoły w celu pobrania formularzy zgłoszeniowych oraz skierowania do lekarza medycyny pracy.
Rezerwacje miejsc:

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa