Loader

szkoły młodzieżowe, policealne i dla dorosłych

Technik weterynarii

bg

Warszawa

ul. Jana Kazimierza 45/5

marker

ul. Jana Kazimierza 45/5

01-248 Warszawa

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00

Zarezerwuj miejsce już dziś!

download!

Pliki do pobrania:

download!

Opis:

Nauka w szkole trwa 4 lata. W trakcie trwania nauki uczeń przystępuje do dwóch egzaminów zawodowdych (
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) : Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt oraz Wykonywanie
czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego..

W 3 klasie uczeń zobowiązany jest do odbycia 160 godzin praktyk zawodowych.

Po ukończeniu szkoły absolwent kierunku przystępuje do egzaminu dojrzałości.

Czym zajmuje się Technik Weterynarii ?
Technik weterynarii może zajmować się prowadeniem chów i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt
towarzyszących, wykonywaniem zabiegów inseminacji u zwierząt,wykonywaniem czynności pomocnicze w
diagnozowaniu chorób zwierząt. Absolwent kierunku może również wykonywać czynności pomocnicze związane z
profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt, wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt, wykonywać
czynności pomocnicze z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Technik weterynarii moż epracować również w rzeźni, gdzie zajmuje się wykonywaniem czynności pomocnicze
podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.

Technik weterynarii posiada również uprawnienie do prowadzenia dokumentacji związanej z nadzorem
weterynaryjnym.

Gdzie może pracować Technik Weterynarii ?
Technik weterynarii znajdzie zatrudnienie w lecznicach i przychodniach dla zwierząt, punktach weterynaryjnych,
zakładach higieny weterynaryjnej, laboratoriach weterynaryjnych, rzeźniach, zakładach inspekcji
weterynaryjnej,przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt hodowlanych.

Pozostała oferta szkoleniowa

bg
bg
bg
bg

Nasze marki

przychodnia_malinowa